Generalforsamling 2016

Generalforsamling blev afholdt d. 24. februar 2016 kl. 19:30 i Mantziusgården, mødelokale 1.2, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød

Dagsorden var følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2015
3. Regnskab for 2015
4. Indkomne forslag
5. Limenas årshjul
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Interesse for inderkredsen
9. Eventuelt

I de vedhæftede dokumenter findes referat, formandens beretning samt regnskab for 2015.

2016-02-24 – Limenas – Generalforsamling 2016 . Referat af generalforsamling
2016-02-24 – Limenas – Generalforsamling 2016 – Revideret regnskab 2015
2016-02-24 – Limenas – Generalforsamling 2016 – Formandens beretning